Курсовые работы на заказ - 5kursov.by

 
 
 
         +375 (29) 381-88-28         info@5kursov.by         пнпт, с 11:00 до 19:00 Расширенный поиск

 

Home Вы находитесь: ГлавнаяКаталог готовых работЛитератураІдэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1)


Тема:

Ідэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1)

Уводзіны 3
1 Тэма паэта і паэзіі ў лірыцы Л. Галубовіча 5
2 Праблемы агульначалавечага жыцця 13
3 Тэма прыроды ў творчасці Л. Галубовіча 16
4 Інтымная лірыка паэта 20
Заключэнне 23
Спіс выкарыстаных крыніц 24
 
УВОДЗІНЫ
Беларуская сучасная паэзіясуквецце талентаў, якое вызначаецца самабытнасцю і напаўторнасцю кожнага, бо кожны капае “рэчышча ўласнай ракі”, якую скіроўвае ў акіян сусветнай культуры.
Сучасная беларуская паэзія вядзе адлік часу з другой паловы 20 стагоддзя. Вялікі ўплыў на яе развіцце аказаў грамадска-сацыяльны ўздым, дзякуючы якому ўзрасла ўвага да чалавека як асобы, як стваральніка матэрыяльных і духоўных каштоўнасцей на зямлі. Сучасную беларускую паэзію цікавіць чалавек з глыбока асабістымі перажываннямі, які актыўна ставіцца да рэчаіснасці. Значна павысілася цікавасць паэтаў да маральна-этычных праблем
Сучасная лірыка больш настойліва, чым у іншыя роды літаратуры, выяўляе глыбокую трывогу за стан прыроды. Кожны паэт мае свой стыль, сваю тэматыку, свой пункт гледжання. Сення бел. паэзія ў творчых пошуках. Чалавек, прырода, грамадства, мінулае і будучаевось тая праблематыка, што знаходзіцца у аснове творчасці паэтаў. Лірычны герой сучаснай паэзіігэта яркая індівідуальнасць, гэта і канкрэтны чалавек і ў той жа час абагульнены вобраз, створаны гісторыяй, памяццю
Сучасная паэзія выпрабоўвае чалавека жыццем, каханнем, шчырасцю, імкнучыся вызваліць яго ад зла і маральных недахопаў.
“– Сапраўднаму паэту трэба мець уласны курс і вугал свой атакі,  – так вобразна і вычарпальна вызначыў У. Скарынкін. – Галоўнае патрабаванне непаўторнасці і адметнасці кожнага творцы, што шчыруе на ніве паэзіі: у кожнага павінен быць свой голас, свой почырк. “Аблог цалінны” сэрцаў людскіх, якія, як папярэджваў класік, “цвёрдыя, быццам з камення”, падуладны толькі дару выключнай сілы [1, с. 358].
Упэўнены прыход Леаніда Галубовіча ў паэзію на стыку 1970-1980 гг. быў адразу заўнажаны і крытыкай, і тымі мілоснікамі паэтычнага  слова,  якія яшчэ не зняверыліся ў гэтым слове, падвергнутым цягам мінулага дзесяцігоддзя значнай дэвальвацыі, канчаткова. Звяртала на сябе ўвагу  біяграфія маладога паэта. Яна вылучалася  на  агульным фоне  «філалагічнага» пакалення сваёй  жыццёвай угрунтаванасцю. Набыў рабочую спецыяльнасць, працаваў электрыкам, ды яшчэ ў родным сяле. А вершы між тым, або якраз і дзякуючы гэтаму, вызначаліся ад самага пачатку амаль класічнай выразнасцю і змястоўнай паўнаважкасцю, гарманічнай суадноснасцю лірычнай тэмы і формы яе ўвасаблення.
Прыкмечана было найперш тое, чаго на той час востра недаставала паэзіі, якая, на думку аўтара прадмовы да першага яго зборніка вершаў Веры Палтаран, пачынала “задыхацца ад высілкаў штучнае думкі” [2, с. 53]. Рэальна адчуваемай, выяўленай праз вобразна-пластычную структуру верша, сувязі з непасрэдным жыццём, з жывой рэчаіснасцю. Выдатны крытык, публіцыст, клапатлівая апякунка маладых талентаў, Палтаран сыграла ў творчым лёсе паэта вельмі істотную ролю. З яе лёгкай рукі, мацярынскага дабраслаўлення і вырушыла галубовічаўская паэзія на пошукі свайго чытача.
Да вывучэння творчасці Л. Галубовіча звярталіся такія даследчыкі, як . Грамадчанка Т., Н. Ламека, А. Нафрановіч і іншыя навукоўцы. Яны разглядалі самыя розныя аспекты творчасці пісьменніка: тэматыку і праблематыку яго твораў, мастацкую спецыфіку, ролю Л. Галубовіча ў станаўленні нацыянальнай мастацкай традыцыі, у станаўленні рамантычнага напрамку.
Тым не менш, многія аспекты творчасці пісьменніка патрабуюць свайго далейшага асэнсавання. Так, неабходна больш грунтоўна даследаваць ідэйна-тэматычную разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча.
Існуе неабходнасць у суаднясенні твораў паэта з духоўным кантэкстам сучаснасці.
Такім чынам, актуальнасць нашай работы заключаецца ў неабходнасці далейшага комплекснага, сістэмнага асэнсавання творчасці Леаніда Галубовіча.
Мэта: вызначыць асаблівасці ідэйна-тэматычнай разнастайнасці лірыкі Л. Галубовіча. 
Задачы:
- паказаць праблемнае поле твораў Л. Галубовіча;
- вызначыць асноўныя тэмы ў творчасці паэта; 
- раскрыць асаблівасці адлюстравання творчых ідэй у лірыцы Л. Галубовіча.
Метады: аналітычны, кантэкстуальны, сістэмны, герменеўтычны, параўнальна-тыпалагічны, гістарычны.
Практычнае значэнне атрыманых вынікаў: вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў працэсе далейшага вывучэння творчасці Л. Галубовіча, пры выкладнні літаратуры ў школе, пры правядзенні літаратуразнаўчых вечарын, пры напісанні курсавых і дыпломных работ.


Стоимость: 26.00 руб.

 
В каталоге представлено только краткое содержание курсовых, контрольных и дипломных работ, что бы получить полную версию работы Ідэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1) необходимо заполнить форму заказа и в ближайшее время с вами свяжеться наш консультант и обговорит детали.

Все работы, которые находятся в каталоге, есть в наличии. Их делать не надо. Вы можете заказать эту работу с «сегодня на сегодня».

Ідэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1) выполнялась на заказ и успешно сдавалась и проверялась на отсутствие плагиата из Интернета. Примеры выполнения работ можно посмотреть в разделе Портфолио. Ідэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1) представленная в каталоге готовых работ, уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется.

Если вы не нашли тему своей работы или содержание Ідэйна-тэматычная разнастайнасць лірыкі Л. Галубовіча (КР1) не совпадает с вашей работой, то мы напишем новую, курсовая работа на заказ - это решение ваших проблем.

Также можно заказать другие готовые курсовые работы, дипломные работы, контрольные по оптимальной цене, созданные нашими лучшими авторами.
 
 

Как избежать дубликатов?

После продажи готовая работа удаляется из каталога на 1 месяц. Поэтому вероятность получения работы, которую Ваш преподаватель в данный момент проверяет, исключена.

Что делать после покупки готовой курсовой работы?

1. Прочитать курсовую работу;
2. Проверить соответствие оформления работы требованиям Вашего ВУЗа....  далее

Курсовые на заказ, контрольные работы, рефераты, отчеты по практике, дипломы по всем гуманитарным, экономическим, правовым предметам. Качественно, профессионально. E-mail: info@5kursov.by
© 2011—2018 5kursov.by. Все права защищены.

Каталог TUT.BY