Курсовые работы на заказ - 5kursov.by

 
 
 
         +375 (29) 381-88-28         info@5kursov.by         пнпт, с 11:00 до 19:00 Расширенный поиск

 

Home Вы находитесь: ГлавнаяКаталог готовых работЛитератураКурсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР)


Тема:

Курсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР)

Уводзіны 2
Раздзел І. Вобразнае слова ў паэтычным катэксце 5
Эпітэт 7
Параўнанне 12
Метафара 14
Вобразнасць слова 15
Раздзел ІІ. Вобразнае азначэнне ў кантэксце паэзіі Максіма Багдановіча 16
Асаблівасці ўжывання азначэнняў-эпітэтаў 17
Асаблівасці ўжывання азначэнняў-параўнанняў 19
Асаблівасці ўжывання азначэнняў- метафар 20
Асаблівасці стварэння вобразнасці 22
Заключэнне 25
Спіс літаратуры 26
 
Уводзіны
Жыццё слова ў мастацкім тэксце вельмі цікавае. Па назіраннях даследчыкаў, значэнне слова ў мастацкім тэксце часта аказваецца крыху іншым, чым ягонае слоўнікавае значэнне. “Слова змяняе прадметную суаднесенасць. Семы, якія складаюць моўнае семантычнае ядро, замяняюцца часткова ці поўнасцю. У тэксце ўзнікае арыгінальная сэнсавая перыферыя, і толькі асобная моўная сема пераходзіць у склад моўнага сэнсу” [14, с. 73]. Але зразумець “новае” значэнне слова нам дапамагае кантэкст, а таксама, калі гэта датычыцца мастацкага тэксту, галоўная тэма і ідэя твору. Такім чынам, атрымліваем, што “кантэкст актуалізуе моўнае семантычнае ядро вобраза, сцвярджаючы ягоны змест” [26, с. 76].
Мова, якая ўжываецца ў паэтычных творах, звязана з паэзіяй не толькі знешняй традыцыяй словаўжывання, але і пэўнымі ўнутранымі якасцямі, бо мова павінна адпавядаць таму свету, які адлюстроўваецца, таму паэтычнаму настрою, які перадаецца. Таму мова паэзіі ўспрымаецца як паэтычная сама па сабе і гаворку ўжо трэба весці аб паэтычнасці, як асаблівай ўласцівасці мовы. 
Аднак функцыя паэтычнай мовы значна адрозніваецца ад функцый звычайнай мовы – функцыя паэтычнай мовы ў стварэнні вобразаў. “Сапраўдны сэнс мастацкага, паэтычнага слова ніколі не замыкаецца ў ягоным літаральным сэнсе” [9, с. 389].
Асноўная асаблівасць паэтычнай мовы як асаблівай функцыі мовы заключаецца ў тым, што формай тут выступае змест: адзін змест, які выражаецца ў гукавай форме, служыць формай другога зместу, які не мае гукавага выражэння. 
Паэтычнае слова вырастае ў рэальным слове, як яго асаблівая функцыя, так, як паэзія вырастае з навакольнага свету. Ліітаральнае значэнне слова ў паэзіі раскрывае ўнутры сябе новыя, іншыя зместы так, як пашыраецца ў мастацтве значэнне пэўнага факту да памераў абагулення. Такі працэс пашырэння семантычнага значэння слова новымі семамі і прыводзіць да стварэння вобразнасці. 
Паняцце вобразнасці, у адрозненне ад шырока вывучанай тэмы вобраза (паняцця “вобраз”), з’яўляецца даволі цмянай як для літаратуразнаўства, так і для лінгвістыкі. Таму ў значнай меры абраная намі тэма выступае як тэарытычная. Яе актуальнасць тлумачыцца недастатковай даследаванасцю і раскрытасцю праблемы вобразнага слова. Для больш канкрэтнага, праілюстраванага раскрыцця тэмы намі была абрана творчасць Максіма Багдановіча, класіка беларускай літаратуры, а дакладней ягоны зборнік “Вянок”. Хоць творчасць М.Багдановіча неаднаразова прыцягвала да сабе ўвагу даследчыкаў, але наш аналіз дазволіць не толькі паказаць і апісаць асноўныя выкарыстаныя тропы і фігуры, але і раскрыць ролю слова ў стварэнні вобразаў. 
Да праблемы вобразнага патэнцыялу слова звярталіся многія даследчыкі: Паўловіч М.У. (“Язык образов. Парадигмы образов в русском поэтическом языке”) [18], Грыгор’еў В.П. (Поэтика слова: На материале русской советской поэзии”) [11], Хаваеў У.І. (“Семантические наращения образа в ассоциативном ряду слов”) [26], Купіна Н.А. (“Смысл художественного текста и аспекты лингвосмыслового анализа”) [14], Бабенка І.І. (“Коммуникативный потенциал слова и его отражение в лирике М. Цветаевой”), Валгіна Н.С. (“Тэорыя тэкста”) [6], Вінакур Г.А. [9] і інш. На жаль, намі не знойдзены працы беларускіх даследчыкаў, прысвечаныя гэтай тэме. Такім чынам, наша работа з’яўляецца асабліва актуальнай для беларускай мовы і літаратуры. 
Мэта нашай курсавой работы: на матэрыяле твораў Максіма Багдановіча паказаць спецыфіку паэтычнага бачання паэта, вызначыць асаблівыя прыёмы і сродкі мовы як сродкі стварэння вобразнасці ў паэтычным тэксце. Для дасягнення пастаўленай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:
1)раскрыць сутнасць паняццяў “вобразнае слова” і “вобразнасць”;
2)вызначыць і апісаць асаблівасці ўжывання эпітэтаў, метафар і параўнанняў у якасці азначэння;
3)паказаць ролю гэтых моўных сродкаў у стварэнні вобразнасці;
4)прааналізаваць асноўныя вобразы, створаныя ў зборніку Максіма Багдановіча “Вянок”;
5)раскрыць ролю паэтычнага кантэксту для стварэння вобразнасці.


Стоимость: 26.00 руб.

 
В каталоге представлено только краткое содержание курсовых, контрольных и дипломных работ, что бы получить полную версию работы Курсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР) необходимо заполнить форму заказа и в ближайшее время с вами свяжеться наш консультант и обговорит детали.

Все работы, которые находятся в каталоге, есть в наличии. Их делать не надо. Вы можете заказать эту работу с «сегодня на сегодня».

Курсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР) выполнялась на заказ и успешно сдавалась и проверялась на отсутствие плагиата из Интернета. Примеры выполнения работ можно посмотреть в разделе Портфолио. Курсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР) представленная в каталоге готовых работ, уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется.

Если вы не нашли тему своей работы или содержание Курсовая - вобразнае азначэнне у вершах М. Багдановича (КР) не совпадает с вашей работой, то мы напишем новую, курсовая работа на заказ - это решение ваших проблем.

Также можно заказать другие готовые курсовые работы, дипломные работы, контрольные по оптимальной цене, созданные нашими лучшими авторами.
 
 

Как избежать дубликатов?

После продажи готовая работа удаляется из каталога на 1 месяц. Поэтому вероятность получения работы, которую Ваш преподаватель в данный момент проверяет, исключена.

Что делать после покупки готовой курсовой работы?

1. Прочитать курсовую работу;
2. Проверить соответствие оформления работы требованиям Вашего ВУЗа....  далее

Курсовые на заказ, контрольные работы, рефераты, отчеты по практике, дипломы по всем гуманитарным, экономическим, правовым предметам. Качественно, профессионально. E-mail: info@5kursov.by
© 2011—2018 5kursov.by. Все права защищены.

Каталог TUT.BY