Курсовые работы на заказ - 5kursov.by

 
 
 
         +375 (29) 381-88-28         info@5kursov.by         пнпт, с 11:00 до 19:00 Расширенный поиск

 

Home Вы находитесь: ГлавнаяКаталог готовых работЛитератураКурсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР)


Тема:

Курсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР)

Уводзіны 3
1. Літаратурная i крытычная творчасць Максіма Багдановіча 5
1.1. Гісторыка-літаратурная творчасць М.Багдановіча 5
1.2. Публіцыстычная творчасць М.Багдановіча 7
1.3. Крытычная творчасць М.Багдановіча 10
2. Рэцэнзійная творчасць М.Багдановіча 14
2.1. Рэцэнзійная творчасць М.Багдановіча ў галіне літаратуры 14
2.2. Рэцэнзійная творчасць М.Багдановіча ў галіне музыкі 22
Заключэнне 25
Спiс выкарыстанай лiтаратуры 28
 
Уводзіны
Асоба Maкciмa Багдановича, яго творчасць на працягу многіх дзесяцігоддзяў нязменна знаходзіцца ў цэнтры пільнай увагі даследчыкаў, бібліёграфаў, гісторыкаў i тэарэтыкаў літаратуры. 
Максім Багдановіч пражыў вельмі кароткае, але надзвычай плённае ў творчых адносінах жыццё. Ён дасягнуў шырокага прызнання сучаснікаў і нашчадкаў. Яго творчая спадчына — істотная частка духоўнай культуры беларускага народа. Паводле ацэнкі беларускага літаратуразнаўца, паэта і даследчыка А. Лойкі: «Максім Багдановіч як творца, мысліцель, гісторык... унікальная, фенаменальная з’ява, якая не ўкладваецца ні ў рамкі свайго часу, ні ў рамкі цэлых літаратурных эпох» [19, с. 11].
Адным з першых паэт ўзбагачаў нацыянальную літаратуру новымі для яе вершаванымі формамі і тэматычнымі накірункамі, перакладаў на беларускую мову творы класікаў сусветнай літаратуры, у т.л. рускай і украінскай. Апавяданні Максіма Багдановіча, як сцвярджае літаратуразнавец Т. Кароткая, «ляжаць ля вытокаў нацыянальнай прозы, а яго крытычныя даследаванні шмат у чым прадвызначылі развіццё літаратурнай крытыкі, сталі фундаментальнай асновай у вывучэнні гісторыі літаратуры» [цыт. па: 15, с. 34].
Максім Багдановіч быў сярод тых піянераў беларускага нацыянальнага адраджэння, хто спрабаваў паказаць месца і ролю беларускага народа ў гісторыі і часе, сфармуляваць нацыянальную ідэю беларусаў, асэнсаваць шляхі далейшага развіцця беларускай нацыі. Як лічыць А. Лойка: «Усё яскравей бачыцца постаць Багдановіча ў кантэксце сусветнай літаратуры»  [19, с. 13]. На думку перакладчыка твораў паэта на англійскую мову В. Рыч з Вялікабрытаніі, Максім Багдановіч «уваходзіць у пантэон вялікіх паэтаў свету, як роўны сярод роўных» [цыт. па: 19, с. 18].
Роля і значэнне Максіма Багдановіча ў развіцці беларускага прыгожага пісьменства, у нацыянальным і духоўным адраджэнні беларусаў высока ацэнена нашчадкамі. Творчую спадчыну Максіма Багдановіча вывучае адна з галін беларускай літаратурнай навукі — багдановічазнаўства. Яго паэзія, працы па гісторыі і тэорыі літаратуры вывучаюцца ў сярэдняй школе і на філалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў.
У гісторыі беларускай нацыянальнай літаратуры М. Багдановічу належыць пачэснае месца. З яго дзейнасцю звязана ідэйна-эстэтычнае i жанравае ўзбагачэнне нацыянальнай літаратуры. Значны ўклад Багдановіча ў тэорыю i практыку паэтычнага перакладу, у развіццё метрычных формаў беларускага вершаскладання. Разам з Я. Купалам i Я. Коласам ён быў нястомным прапагандыстам перадавых традыцый братніх славянскіх літаратур, сусветнай класікі [19, с. 18].
Мэта данага даследвання складаецца ў характарыстыцы і аналізе жанра рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці Максіма Багдановіча.
Дзеля выканання данай мэты неабходна вырашыць наступныя пытаннi:
1)ахарактэрызаваць літаратурную i крытычную творчасць М.Багдановіча (публіцыстычная, гісторыка-літаратурная, крытычная),
2)разгледзіць рэцэнзійную творчасць М.Багдановіча ў галіне літаратуры (паэзіі і прозы) і музыкі.
Прадметам вывучэння з’яўляецца літаратурная i крытычная, у т.л. у значнай ступені рэцэнзійная, творчасць М.Багдановіча.
Аб’ектам аналiзу выступаюць рэцэнзіі і іншыя аналітычныя (крытычныя) работы Максіма Багдановіча ў кантэксце беларускага літаратуразнаўства (і музыкі) ХХ стагоддзя. 
Актуальнасць данай тэмы заключаецца ў той велізарнай ролі, якую адыграў пісьменнік і яго творчасць у гісторыі беларускай літаратуры; аднак, і па сей дзень многія з яго твораў і даследванняў застаюцца недаацэненымі крытыкамі і даследчыкамі, шматлікія застаюцца незнаёмымі шырокаму чытачу; у значнай ступені гэта верна і для рэцэнзійнай творчасці М.Багдановіча. Метавіта таму вывучэнне і аналіз рэцэнзійнай творчасці пісьменніка прадстаўляецца важнай і актуальнай тэмай даследвання.
Пры напiсаннi работы мы карысталiся вучэбнымi дапаможнiкамi, аналiтычнымi працамi і манаграфіямі беларускіх і рускіх аўтараў.


Стоимость: 26.00 руб.

 
В каталоге представлено только краткое содержание курсовых, контрольных и дипломных работ, что бы получить полную версию работы Курсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР) необходимо заполнить форму заказа и в ближайшее время с вами свяжеться наш консультант и обговорит детали.

Все работы, которые находятся в каталоге, есть в наличии. Их делать не надо. Вы можете заказать эту работу с «сегодня на сегодня».

Курсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР) выполнялась на заказ и успешно сдавалась и проверялась на отсутствие плагиата из Интернета. Примеры выполнения работ можно посмотреть в разделе Портфолио. Курсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР) представленная в каталоге готовых работ, уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется.

Если вы не нашли тему своей работы или содержание Курсовая - жанр рэцэнзіі ў літаратурна-крытычнай творчасці М.Багдановіча (КР) не совпадает с вашей работой, то мы напишем новую, курсовая работа на заказ - это решение ваших проблем.

Также можно заказать другие готовые курсовые работы, дипломные работы, контрольные по оптимальной цене, созданные нашими лучшими авторами.
 
 

Как избежать дубликатов?

После продажи готовая работа удаляется из каталога на 1 месяц. Поэтому вероятность получения работы, которую Ваш преподаватель в данный момент проверяет, исключена.

Что делать после покупки готовой курсовой работы?

1. Прочитать курсовую работу;
2. Проверить соответствие оформления работы требованиям Вашего ВУЗа....  далее

Курсовые на заказ, контрольные работы, рефераты, отчеты по практике, дипломы по всем гуманитарным, экономическим, правовым предметам. Качественно, профессионально. E-mail: info@5kursov.by
© 2011—2018 5kursov.by. Все права защищены.

Каталог TUT.BY