Курсовые работы на заказ - 5kursov.by

 
 
 
         +375 (29) 381-88-28         info@5kursov.by         пнпт, с 11:00 до 19:00 Расширенный поиск

 

Home Вы находитесь: ГлавнаяКаталог готовых работЖурналистикаКурсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста


Тема:

Курсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста

ЗМЕСТ
Уводзіны 3
1 Асновы фарміравання індывідуальнага стылю журналіста 5
1.1 Паняцце аўтарскага стылю, яго роля ў  журналістыцы 5
1.2 Спосабы перадачы аўтарскага “я” праз публікацыю 8
2 Аналіз суадносін стандарту і экспрэсіі ў тэкстах СМІ 11
2.1 Аўтарызацыя газетнага тэксту 11
2.2 Парцэляцыя як сродак стылістычнай выразнасці ў тэкстах СМІ 14
2.3 З’ява персаніфікацыі ў журналісцкім працэсе 20
Заключэнне 25
Спіс выкарыстаных крыніц 27
 
УВОДЗІНЫ
Наяўнасць аўтарскага пачатку – адзна з найважнейшых прыкмет любога жанру публіцыстыкі. Праца журналіста па стварэнні матэрыялу, прызначанага для публікацыі, уяўляе сабой пэўны від тэкставай дзейнасці. Аб'ектам гэтай дзейнасці з'яўляецца рэальная падзея. Вынікам журналісцкай дзейнасці з'яўляецца тэкст, у якім, як паказвае                              С.І. Смятаніна: “...шукаюць баланс складаная прырода мовы – матэрыялу творчасці, асобасныя прыярытэты і густы творцы, інтарэсы і магчымасці друкаванага выдання” [11, с. 6]. Асноўная мэта публіцыстычнай дзейнасці – знаходзіць і падтрымліваць кантакт з чытачом, спрыяць фарміраванню цэласнай карціны свету на аснове адлюстравання падзей рэчаіснасці. Вынікам творчага пошуку журналіста з'яўляюцца: персаніфікацыя публіцыстычных тэкстаў, у якіх аўтар і яго пазіцыя становяцца аб'ектам цікавасці для аўдыторыі. 
Актуальнасць тэмы нашай курсавой працы звязана з тым, што гаворка кожнага чалавека валодае непаўторнай вобразнасцю. Аўтарская індывідуальнасць і адметнасць яго стылю даўно сталі аб'ектам вывучэння спецыялістаў. У сучасных умовах вялікую цікавасць уяўляе індывідуальны стыль журналіста, які можа захапіць і запаліць мноства людзей. 
Мэтай нашай курсавой работы з'яўляецца выяўленне тых індывідуальных творчых і стылістычных асаблівасцяў журналіста, якія фарміруюць пэўны вобраз аўтара перад чытачом. 
Для рэалізацыі пастаўленай мэты ў курсавой працы пастаўлены наступныя задачы:
- вызначыць паняцце аўтарскага стылю, яго ролі ў журналістыцы;
- разгледзець спосабы перадачы аўтарскага “я” праз публікацыю;
- прааналізаваць суадносіны стандарту і экспрэсіі ў тэкстах СМІ.
Аб’ект даследавання – стыль маўлення журналіста.
Прадмет даследавання – суадносіны стандарту і экспрэсіі ў індывідульна-аўтарскім стылі маўлення журналіста.
Нас цікавіць характар журналісцкай дзейнасці па стварэнні тэксту ў некалькіх аспектах: моўным, функцыянальным, нарматыўным, сацыякультурным. 
У сваей працы па вывучэнні асаблівасцяў тэкставай дзейнасці журналіста ў моўным і функцыянальным аспектах мы абапіраліся на даследаванні, якія тычацца двух дыялектычна звязаных бакоў мовы – моўнай сістэмы і маўленчай дзейнасці, а таксама яе прадукту – тэксту. 
У ходзе вывучэння матэрыялаў па тэме нашай курсавой працы выкарыстоўваліся: даведачныя матэрыялы, навуковыя манаграфіі, матэрыялы перыядычных выданняў. 
Сярод работ, прысвечаных вывучэнню моўнай сістэмы, былі вывучаны шэраг крыніц, якія фіксіруюць сучасны стан мовы і змены, якія адбыліся ў ім на рубяжы стагоддзяў. Гэта манаграфіі: М.Д. Аруцюнавай “Мова і свет чалавека” і В. Г. Кастамарава “Моўны густ эпохі”. Прынцып арганізацыі мовы ў публіцыстычным творы раскрываецца ў працы В.Г. Кастамарава “Руская мова на газетнай паласе. Некаторыя асаблівасці мовы сучаснай газетнай публіцыстыкі". 
Метадалагічнай базай даследавання паслужылі таксама матэрыялы манаграфій, якія адлюстроўваюць сучасны працэс стварэння журналісцкіх тэкстаў і стылістычных асаблівасцей аўтарскага тэксту. Гэта наступныя навуковыя выданні: Кім М. Н."Тэхналогія стварэння журналісцкага твора"; С. І. Смятаніна "Медыя-тэкст у сістэме культуры (дынамічныя працэсы ў мове і стылі журналістыкі канца XX стагоддзя); "Замежная і расійская журналістыка: трансфармацыя карціны свету і яе зместу. 
Акрамя вышэйзгаданых манаграфій, выкарыстоўваліся матэрыялы даследаванняў па стылістыцы, публіцыстыцы і тэорыі літаратурных стыляў. Сярод іх працы Вінаградава В.В.: "Да тэорыі літаратурных стыляў", "Праблема аўтарства і тэорыя стыляў", "Аб тэорыі мастацкай мовы"; М.М. Бахціна "Праблема маўленчых жанраў". 
Акрамя гэтых матэрыялаў былі прааналізаваныя артыкулы па тэме курсавой працы ў часопісе "Пытанні мовазнаўства". 
Курсавая праца складаецца з уводзін, двух раздзелаў, заключэння і бібліяграфічнага спісу літаратуры.


Стоимость: 20.00 руб.

 
В каталоге представлено только краткое содержание курсовых, контрольных и дипломных работ, что бы получить полную версию работы Курсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста необходимо заполнить форму заказа и в ближайшее время с вами свяжеться наш консультант и обговорит детали.

Все работы, которые находятся в каталоге, есть в наличии. Их делать не надо. Вы можете заказать эту работу с «сегодня на сегодня».

Курсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста выполнялась на заказ и успешно сдавалась и проверялась на отсутствие плагиата из Интернета. Примеры выполнения работ можно посмотреть в разделе Портфолио. Курсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста представленная в каталоге готовых работ, уже была проверена и высоко оценена, ее отличное качество гарантируется.

Если вы не нашли тему своей работы или содержание Курсовая - iндывідуальна-аўтарскі стыль маўлення журналіста не совпадает с вашей работой, то мы напишем новую, курсовая работа на заказ - это решение ваших проблем.

Также можно заказать другие готовые курсовые работы, дипломные работы, контрольные по оптимальной цене, созданные нашими лучшими авторами.
 
 

Как избежать дубликатов?

После продажи готовая работа удаляется из каталога на 1 месяц. Поэтому вероятность получения работы, которую Ваш преподаватель в данный момент проверяет, исключена.

Что делать после покупки готовой курсовой работы?

1. Прочитать курсовую работу;
2. Проверить соответствие оформления работы требованиям Вашего ВУЗа....  далее

Курсовые на заказ, контрольные работы, рефераты, отчеты по практике, дипломы по всем гуманитарным, экономическим, правовым предметам. Качественно, профессионально. E-mail: info@5kursov.by
© 2011—2018 5kursov.by. Все права защищены.

Каталог TUT.BY